Pääkirjoitus
Jyri Paasonen

Historian havinaa ja uusia tuulia

On ilo ja kunnia päästä jatkamaan sekä kehittämään Turvallisuus & Riskienhallinta -lehteä. Olen lehden kanssa tehnyt pitkään yhteistyötä ja kirjoittanut siihen säännöllisesti juttuja jo 15 vuoden ajan.

Olin keväällä muuttopuuhissa, kun lehden vanha toimisto siirrettiin Vantaalta päämajakaupunki Mikkeliin. Ukrainan sodan myötä on tullut luettua paljon Suomen sotahistoriaa. Mikkeli on toiminut kaksi kertaa päämajakaupunkina. Ensimmäisellä kerralla Mannerheim siirsi päämajansa Mikkeliin kansalaissodan loppuvaiheessa keväällä 1918. Toisella kerralla päämaja siirrettiin Mikkeliin 24.6.1941, kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon kaksi päivää aiemmin.

Mikkelissä on sijainnut päämajan viestikeskus, joka oli peitenimeltään Lokki. Viestikeskus toimi kaupungin keskustassa sijaitsevan Naisvuoren louhitussa luolassa jatkosodan aikana 1941–1944. Se välitti päämajan puhelin- ja kaukokirjoitinliikenteen.

Historiaan liittyen kävin muuton yhteydessä läpi lehden vanhoja numeroita eri vuosikymmeniltä. Lehden ensimmäinen numero on vuodelta 1985. Silloinen päätoimittaja Juhani Siikala kiteytti hyvin, että kyseessä on ammattijulkaisu, jonka tavoitteena on olla mukana viemässä alamme kehitystä eteenpäin ja välittää asiantuntijatasoista tietoa ammattilaisille sekä alasta kiinnostuneille. Pääkirjoituksessa myös todettiin, että turvallisuuden osa-alueet ovat usein lomittain keskenään, eikä niitä kovin selkeästi voi erottaa toisistaan.

Lehdessä tullaankin jatkossa painottamaan laajempia asiantuntijakirjoituksia turvallisuuden eri osa-alueista ja riskienhallinnasta. Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet julkaistaan jatkossa vain sähköisesti.

Lehti perustettiin Finnsecurityn ja Suomen Lukkoseppäliikkeiden Liiton (nykyisin Turvaurakoitsijat) toimesta. Ensimmäisessä pääkirjoituksessa todettiinkin, että lehden avulla pyritään lähentämään alan järjestöjä, viranomaisia ja elinkeinoelämää lähemmäksi toisiaan sekä auttamaan alan kehittämistä.

Pidän tätä erittäin tärkeänä, että alan toimijoilla on yhteinen julkaisukanava, jossa voidaan käydä asiantuntevaa keskustelua ja tuoda esille avoimesti kehittämistarpeita. Näin pystytään viemään laajemmassa rintamassa yhteisiä asioita eteenpäin, kuten tällä hetkellä yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kehittämistarpeita.

Turvallisuusalan järjestöjen kanssa yhteistyötä pyritään tiivistämään ja kehittämään. Samoin uusia järjestöjä otetaan mielellään mukaan yhteistyöhön. Positiivisena uutisena voidaan todeta, että kevään aikana mukaan on jo tullut Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto sekä Suomen Standardisoimisliitto SFS. Heidän kuulumisiaan ja ajankohtaisia asioita on siten jatkossa mukana lehdessä, kuten mitä turvallisuusalaan ja riskienhallintaan liittyviä standardeja on juuri nyt tekeillä.

On tärkeää muistaa: jotta voi nähdä tulevaisuuteen, on historia tunnettava! Tämän takia lehdessä on jatkossa myös osio, jossa vanhoista lehdistä eri vuosikymmeniltä on nostettu juttuja. Lisäksi jatkossa on kirjoituksia eri organisaatioista ja henkilöistä, jotka ovat pitkään toimineet alalla ja olleet sitä kehittämässä.

Karjalasta evakkoon lähtenyt mummo-vainaa aikoinaan opetti, että pitää olla nöyrä. Tämän takia olen nöyränä ja avoimena kaikille juttu- ja kehittämisideoille lehden osalta. Olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä ja antakaa palautetta, niin saadaan turvallisuuden ja riskienhallinnan yhteistä ilosanomaa jaettua!

Riskienhallinta
Jyri Paasonen

Yritysten riskienhallinnan muutokset vakuuttamisen näkökulmasta

Olemme kulkeneet viime vuosina kriisistä kriisiin; pakolaiskriisi, Brexit, koronapandemia, Ukrainan sota, energiakriisi ja taantuma. Kävin keskustelemassa Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja Pekka Puustisen kanssa, että miltä vakuutusyhtiön näkökulmasta maailmantilanne näyttää ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut yritysten riskienhallintaan sekä vakuuttamiseen.

Puustinen toteaa heti aluksi, että heillä käydään paljon sisäistä keskustelua maailmantilanteesta ja sen vaikutuksista riskienhallintaan, koska riskienhallinnan menetelmissä ja toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia. Riskien rahoitus on esimerkiksi nopeasti kansainvälistynyt ja toimintamuodot ovat muuttuneet uusien vakuutusratkaisujen, meklaritoiminnan kehittymisen ja rahoitusratkaisujen vakuutusmuotojen myötä.

Vakuuttamisen kehitystrendejä pitää tänä päivänä tarkastella useammasta näkökulmasta, koska on niin monta eri toimijaa mukana. Puustinen muistuttaa, että ensinnäkin on asiakas, jolle vakuutusyhtiö tai meklari myy vakuutuksia. Tämän lisäksi on jälleenvakuuttajat ja niiden sijoittajat. Jälleenvakuuttaja on yksinkertaistettuna isojen riskien vakuuttaja, niin sanotusti vakuutusyhtiöiden vakuuttaja. Vakuutusyhtiö ottaakin jälleenvakuutuksen yleensä sellaiselle yksittäiselle riskille, jota vakuutusyhtiö ei pysty yksin kantamaan, mikäli se maksimissaan realisoituu.

Usein riskit ovat niin isoja, että vakuutusyhtiöt ottavat jälleenvakuutuksia monesta eri yhtiöstä yhdelle riskille, koska jotkut riskit ovat liian isoja vakuutusyhtiölle ja yhdelle jälleenvakuutusyhtiöllekin kantaa. Jälleenvakuutuksen hinnoittelussa on otettava huomioon odotettavissa olevien menetysten suuruus ja hallinnolliset, sopimuksen tekoon liittyvät kustannukset. Vakuutusalalla on kuitenkin monta toimijaa, eikä niiden maailmankatsomus ole sama.

Vakuuttaminen on ollut halpa keino hallita riskejä, koska on mennyt niin hyvin. Vakuutukset on saanut halvalla ja siirrettyä nollakorolla eteenpäin. Täytyy kuitenkin huomioida, että jälleenvakuutusyhtiöt ovat tehneet tappiota kuusi vuotta peräkkäin. Kyse on yksinkertaisuudessaan sijoittamisesta. Nyt on ruvettu sijoittamaan muualle, koska riskit ovat kasvaneet ja korot ovat nousseet. Puustinen muistuttaa, että kyse on siis kapasiteetistä, jossa riskin siirtämisen hinta on ratkaisevaa.

 


Lue koko artikkeli Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 2/2023.

Tilaa lehti! 


 

Turvallisuusvinkki
Jyri Paasonen

Turvallisuuslupaustaulu

Mikkelin Mölnlycken tehtaalla pohdittiin, miten turvallisuuskulttuuria voisi kehittää positiivisesti yhteisöllisyyttä edistäen. Syntyi ajatus yhteisestä turvallisuuslupauksesta, josta tehtiin taulu tehtaan aulaan.

Mölnlycke Health Care valmistaa haavanhoitotuotteita ja leikkaussalien kertakäyttötuotteita sekä tarjoaa niihin liittyviä palveluja terveydenhoitosektorille ympäri maailmaa. Mölnlycken Mikkelin tehdas on toiminut jo vuodesta 1970 alkaen.  Tehtaalla työskentelee nykyään yli 600 työntekijää. Tuotanto muodostuu erilaisten tuotekomponenttien valmistuksesta, laminoinnista, tuotteiden konvertoinnista ja pakkaamisesta sekä steriloinnista etyleenioksidilla. Mikkelin tehdas valmistaa vuositasolla noin 300 miljoonaa haavanhoitotuotetta.  

Mikkelin tehtaan visiossa ja strategiassa korostuu turvallisuus. Strategisissa menestystekijöissä on korostettu turvallisuuskulttuurin vahvistamista ja työtehtävien sekä koneiden turvallisuusohjelman toteuttamista. Turvallisuusasiat ovat esimerkillisesti esillä päivittäisessä työssä ja palavereissa. Tehtaan henkilöstö tekee aktiivisesti turvallisuushavaintoja ja aloitteita tehtaan toimintojen kehittämiseen. Näin myös turvallisuuslupaustaulu sai alkunsa. 

Tehtaan aulaan hankittiin iso valkotaulu turvallisuuslupauksia varten. Kuvauksia varten varattiin Polaroid-kamera ja hieman rekvisiittaa, kuten puhekuplat lupauksiin. Johtoryhmä näytti mallia ja kävi ensimmäisenä kuvauksissa sekä laittamassa lupauksensa taululle. Tämän jälkeen tiimi kerrallaan kävi kuvauksissa eri päivinä antamassa lupauksensa. 

Tehtaanjohtaja Timo Saahko on myös tyytyväinen turvallisuuslupaustauluun. ”Turvallisuutta ja työhyvinvointia ylläpidetään tehtaalla joka päivä; sen on oltava meidän kaikkien yhteinen juttu ja sydämen asia. Haluamme, että koko henkilöstö osallistuu aktiivisesti yhteisten toimintojen kehittämiseen. Vaikka turvallisuuslupaus koskee vain itseä, on lupauksen antaminen lahja koko työyhteisölle. On siten palkitsevaa tietää, että tehtaalla on henkilöstö, joka on sitoutunut turvallisuuteen”, Saahko toteaa. 

 


Lue koko artikkeli Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 2/2023.

Tilaa lehti! 


 

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Janne Kalli

SFS/SR 211 – yhteiskunnan turvallisuuden standardointi

SFS:n standardointiryhmä SFS/SR 211 Yhteiskunnan turvallisuus edustaa Suomea kansainvälisesti yhteiskunnan turvallisuutta koskevien standardien laadinnassa. Ryhmässä muodostetaan Suomen kanta ja kommentit standardialoitteisiin ja -luonnoksiin sekä koordinoidaan osallistuminen standardeja laativiin komiteoihin ja niiden työryhmiin (CEN ja ISO).

Suomalainen ryhmä perustettiin kymmenisen vuotta sitten, kun eurooppalaiseen standardointijärjestöön (CEN) perustettiin uusi komitea laatimaan yhteiskunnan turvallisuutta koskevia standardeja (CEN/TC 391 Societal and citizen security).

Komitean perustamisen pohjana toimi Euroopan komission toimeksianto CENille vuonna 2011, jossa nostettiin esiin aihealueen eurooppalaisten standardien puute. Toimeksiannon mukaan standardeja tulisi olla, sillä ne tukisivat eurooppalaista turvallisuusalaa sekä kriisinhallinnan ja kriisinkestävyyden kehitystyötä sekä niiden harmonisointia toiminnan laadun ja kattavuuden sekä tiedonvaihdon, yhteistyön ja viestinnän osalta.

Yleisesti voi todeta, että riskienhallinnan ja turvallisuusalan ammattilaisia kiinnostavia standardiluonnoksia on juuri nyt tekeillä runsaasti. Kuluvan vuoden ensimmäisessä kokouksessa standardointiryhmä SFS/SR 211 muodosti Suomen kannan kahteen uuteen työkohdealoitteeseen.

Norjasta tullutta aloitetta (crowd management) puollettiin, ja japanilaisten aloitetta (energy resilience) vastustettiin. Kohteiden äänestysaikaa on vielä jäljellä, joten nähtäväksi jää, millaista puoltoa tai vastustusta ne saavat muista maista. Maaäänistä 2/3 pitää olla puoltavia ja enintään 1/4 vastustavia, jotta ne etenevät virallisiksi työkohteiksi.

Standardeja laaditaan alan ammattilaisten aloitteesta ja toimesta. Standardointijärjestöjen työntekijät eivät laadi ainuttakaan standardia, vaan he koordinoivat työtä ja huolehtivat, että kaikki tapahtuu avoimesti, laadukkaasti, läpinäkyvästi ja sääntöjen mukaisesti. Näkemys standardien tarpeesta ja teknisestä sisällöstä tulee siis kentältä niiden henkilöiden ja organisaatioiden toimesta, joilla on aiheeseen aktiivisuutta, ymmärrystä ja näkemystä.

Standardointiryhmä SFS/SR 211 Yhteiskunnan turvallisuus on avoin kaikille teille, jotka haluatte olla mukana vaikuttamassa alan standardien kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

 


Lue koko artikkeli Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 2/2023.

Tilaa lehti! 


 

Toimitilaturvallisuus
Jyri Paasonen

Perinteisiä lukituksia päivitetään nyt mobiiliohjattaviksi

Kotimainen Abloy on yksi esimerkki suomalaisesta turvallisuusosaamisesta, joka kehittää jatkuvasti tuotteitaan vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Paljon on ehtinyt tapahtuakin lukituksissa siitä, kun Emil Henriksson keksi ainutlaatuisen kiertyvien haittalevyjen toimintaperiaatteen lukitukseen vuonna 1907. 

Lukituksessa ja kulunhallinnassa on tapahtunut paljon uudistuksia viime vuosien aikana, kun yrityksissä halutaan korvata perinteiset avaimet ja kulkutunnisteet mobiilitunnisteilla tai älypuhelimien virtuaalisilla avaimilla.  

Abloy on paketoinut yli sadan vuoden turvallisuusosaamisen digitaaliseksi kulunhallintaratkaisuksi. Uusi ratkaisu on nimeltään Abloy CUMULUS, jonka avulla Abloy vastaa kasvavaan kysyntään mobiililaitteella ohjattavista lukitusjärjestelmistä. Ratkaisu yhdistää lukitustuotteet digitaaliseen kulunhallintaratkaisuun. Kulkeminen kohteisiin tapahtuu mobiililaitteen avulla.

Abloyn digitaalisista ratkaisuista vastaava Hanna Sillanpää on todennut, että CUMULUS on Abloyn seuraava askel kehityksessä, jossa mekaaniset avaimet muuttuvat digitaalisiksi ja lukot avaimettomiksi.

Digitaalisten lukkojen käyttö onnistuu myös ilman verkkoyhteyttä, joten niitä voi käyttää missä vain. Lisäksi CUMULUS on integroitavissa luotettavan pilvipalvelun kautta eri sovelluksiin, ja ohjelmointirajapinnat mahdollistavat CUMULUS-alustan yhdistämisen kolmannen osapuolen järjestelmiin, esimerkiksi varaus-, raportointi-, resurssienhallinta- ja kulunvalvontajärjestelmiin. 

 


Lue koko artikkeli Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 2/2023.

Tilaa lehti! 


 

Tutkimus
Teksti: Laura Paasonen ja Jyri Paasonen

Tyylikäs turvallisuus

Graham Farrell ja Nick Tilley ovat tehneet mielenkiintoisen tutkimuksen nimeltään ”Elegant security: Concept, evidence and implications” (European Journal of Criminology 2022, Vol. 19(5)). Elegant-sana tarkoittaa suomeksi esimerkiksi tyylikästä tai eleganttia. Mitä tällä tyylikkäällä turvallisuudella tarkoitetaan?

Farrell ja Tilley hahmottelevat tyylikkään turvallisuuden käsitettä, jossa turvallisuus ja vapaus täydentävät toisiaan. Tutkimuksessaan he käyttävät myös empiirisiä tutkimusmenetelmiä tapaustutkimusten muodossa, joissa tarkastellaan auto- ja asuntomurtorikollisuuden huomattavaa vähenemistä viimeisen neljännesvuosisadan aikana Englannissa ja Walesissa. Tapaustutkimusten tarkoituksena on havainnollistaa tyylikkään turvallisuuden laajuutta, luonnetta ja merkitystä.

Tyylikkään turvallisuuden käsite ei ole rajoittunut pelkästään turvallisuusjärjestelmiin, vaan se koskee myös laajemmin turvallisuutta, esimerkiksi tilannekohtaista rikoksentorjuntaa ja turvallisuussuunnittelua. Tavanomaisten rikosten osalta todisteet viittaavat siihen, että kansainvälinen rikollisuus on vähentynyt samaan aikaan, kun tyylikkäät turvallisuusratkaisut ovat lisääntyneet ja epätyylikkäät vähentyneet.

Farrell ja Tilley ehdottavat, että rikosten ehkäisyn ja kustannustehokkuuden lisäksi turvallisuuden tulisi olla eettistä ja huomaamatonta, esteettisesti neutraalia tai miellyttävää sekä helppokäyttöistä tai oletusarvoista. Yleisesti ottaen voidaan miettiä, onko edes järkevää kysyä, onko turvallisuutta liikaa vai liian vähän. Jokapäiväisessä elämässä tapahtuvat muutokset luovat uusia rikosuhkia ja poistavat vanhoja, mikä edellyttää turvallisuuden mukautumista muutoksiin. Parhaat turvallisuustoimet ovat niin integroituja ja huomaamattomia, että ne jäävät osana jokapäiväistä elämää suurelta osin huomaamatta.

Farrell ja Tilley toteavat lopuksi, että tutkimuksen tärkein johtopäätös on, että turvallisuuden ominaispiirteiden tutkimisen pitäisi olla askel kohti vivahteikkaampaa keskustelua turvallisuuden roolista ja luonteesta yhteiskunnassa. He toteavat myös, että turvallisuus, joka on hyvä vain rikosten estämisessä, mutta muilta osin kelvoton, jää todennäköisesti pois käytöstä, kun löydetään tyylikkäämpiä turvallisuusratkaisuja.

 


Lue koko artikkeli Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 2/2023.

Tilaa lehti! 


 

Historian havinaa ja uusia tuulia

On ilo ja kunnia päästä jatkamaan sekä kehittämään Turvallisuus & Riskienhallinta -lehteä. Olen lehden kanssa tehnyt pitkään yhteistyötä ja kirjoittanut siihen säännöllisesti juttuja jo 15 vuoden ajan.

Yritysten riskienhallinnan muutokset vakuuttamisen näkökulmasta

Olemme kulkeneet viime vuosina kriisistä kriisiin; pakolaiskriisi, Brexit, koronapandemia, Ukrainan sota, energiakriisi ja taantuma. Kävin keskustelemassa Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja Pekka Puustisen kanssa, että miltä vakuutusyhtiön näkökulmasta maailmantilanne näyttää ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut yritysten riskienhallintaan sekä vakuuttamiseen.

Turvallisuuslupaustaulu

Mikkelin Mölnlycken tehtaalla pohdittiin, miten turvallisuuskulttuuria voisi kehittää positiivisesti yhteisöllisyyttä edistäen. Syntyi ajatus yhteisestä turvallisuuslupauksesta, josta tehtiin taulu tehtaan aulaan.

SFS/SR 211 – yhteiskunnan turvallisuuden standardointi

SFS:n standardointiryhmä SFS/SR 211 Yhteiskunnan turvallisuus edustaa Suomea kansainvälisesti yhteiskunnan turvallisuutta koskevien standardien laadinnassa. Ryhmässä muodostetaan Suomen kanta ja kommentit standardialoitteisiin ja -luonnoksiin sekä koordinoidaan osallistuminen standardeja laativiin komiteoihin ja niiden työryhmiin (CEN ja ISO).

Perinteisiä lukituksia päivitetään nyt mobiiliohjattaviksi

Kotimainen Abloy on yksi esimerkki suomalaisesta turvallisuusosaamisesta, joka kehittää jatkuvasti tuotteitaan vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Paljon on ehtinyt tapahtuakin lukituksissa siitä, kun Emil Henriksson keksi ainutlaatuisen kiertyvien haittalevyjen toimintaperiaatteen lukitukseen vuonna 1907. 

Tyylikäs turvallisuus

Graham Farrell ja Nick Tilley ovat tehneet mielenkiintoisen tutkimuksen nimeltään ”Elegant security: Concept, evidence and implications” (European Journal of Criminology 2022, Vol. 19(5)). Elegant-sana tarkoittaa suomeksi esimerkiksi tyylikästä tai eleganttia. Mitä tällä tyylikkäällä turvallisuudella tarkoitetaan?

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje