Turvallisuus
Teksti: Mika Aintila

Valheenpaljastaminen

Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto järjesti valheenpaljastuskoulutusta. Aiheina olivat non-instrumentaalinen valheenpaljastus ja oikeudellinen käsialavertailu. 

Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto järjesti valheenpaljastuskoulutusta. Aiheina olivat non-instrumentaalinen valheenpaljastus ja oikeudellinen käsialavertailu. Koska valheenpaljastamisen aihe on laaja, osallistui osa koulutukseen osallistuneista myös myöhemmin Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliiton kunniapuheenjohtajan Lassi Rytkösen järjestämään workshoppiin, jossa teoriaa päästiin harjoittelemaan käytännössä pienessä ryhmässä. 

Käsialavertailusta luennoi Leena Toivonen. Toivonen on suorittanut opintoja Espanjassa Centro de Estudios Sócrates -oppilaitoksessa kriminologian ja käsialaväärennöksien linjalla. Hän on pätevä yksityisalalla toimiva käsialantutkija, käsialaväärennösten ja asiakirjaväärennösten asiantuntija. 

Non-instrumentaalisen valheenpaljastamisen kouluttajana toimi puolestaan Rytkönen. Hänellä on pitkä kokemus valheenpaljastamisesta ja valheenpaljastustesteistä. 

Molemmat koulutukset olivat koko päivän mittaisia. Koulutuksissa käytiin läpi lyhyesti myös instrumentaalisen- ja non-instrumentaalisen valheenpaljastamisen eroja. Instrumentaalinen valheenpaljastus tapahtuu laitteistoja ja analysointi-ohjelmistoja apuna käyttäen.  

Tunnetuin laite on polygrafi. Maailmalla on käytössä myös esimerkiksi ohjelmisto, joka perustuu ihmisen puheäänen analysointiin. Non-instrumentaalista valheenpaljastusta tekevät puolestaan kaikki ihmiset intuitiivisesti jollain tasolla, mutta asiaa voi myös opiskella ja harjoitella. 

Milloin valheenpaljastuskoulutuksesta on hyötyä? Ihmiset kohtaavat jokapäiväisessä elämässään valehtelua. Valheen tunnistamisesta hyötyvät niin lääkäri, opettaja kuin työnantajakin. Valheen tunnistaminen on tärkeää ihmissuhteissa, selvitettäessä väärinkäytöstä tai vaikka liikeneuvottelussa. 

Valheelle on monia syitä 

Henkilö voi valehdella antaakseen halutun kuvan itsestään tai toisesta, saadakseen suosiota, edun, tilaisuuden tai palkinnon tai saadakseen toiset toimimaan haluamallaan tavalla. Valhetta käytetään myös epämiellyttävän tilanteen, rangaistuksen tai häpeän välttämiseen tai toisten ihmisten vahingoittamiseen.  

Kyky valehteluun voidaan jakaa eri tasoihin. Valehteluun kyvykkäin on erittäin vahvalla tasolla. Tämän tason henkilöillä on kokemusta valehtelusta kanssa käymisessä valheenpaljastusasiantuntijoiden kanssa, esimerkiksi poliisikuulusteluissa, valheenpaljastustutkimuksissa tai kriminaalipsykiatrin vastaanotolla. Nämä ihmiset myös yleensä nauttivat valehtelemisen onnistumisesta. 

Koulutuksessa käytiin läpi myös sukupuolen, kulttuurin ja temperamentin vaikutusta valehteluun, ”vaikeampien persoonallisuuksien” profilointia sekä itse valheenpaljastamista: valehtelua indikoivien signaalien havaitseminen sanattomassa viestinnässä sekä kertomuksen analysointi kysymyksenasettelutekniikoiden ja -taktiikoiden avulla. 

Institutionaalinen kuuleminen   

Esimerkiksi poliisikuulusteluissa tai työntekijöiden kuulemistilaisuuksissa tilanne on erilainen kuin jokapäiväisen elämän tapahtumissa, koska kuultava on velvollinen olemaan paikalla tilaisuudessa.  

Yrityksissä työntekijää saatetaan kuulla henkilösuhteisiin liittyvissä ongelmissa tai väärinkäytösepäilyissä. Asiasta riippuen paikalla on esihenkilön ja kuultavan lisäksi usein muita henkilöitä, kuten luottamusmies tai työsuojelupäällikkö. 

Silloin kun työntekijää kuullaan väärinkäytösepäilyn vuoksi, tavoitteena voi olla irtisanominen ja mahdollinen rikosilmoitus, jos asiasta on varma näyttö. Jos asiasta on vain varteenotettava epäilys, on seurauksena tavallisesti varoitus. Tavoitteena on tällöin väärän toiminnan lopettaminen ja mahdollisesti saatu tunnustus. Jos väärinkäytöksestä on kameratallenne tai todistajia, myöntää kuultava syyllisyytensä todennäköisesti. Jos näyttö on epävarmaa, on ”seinä-kiiston” todennäköisyys suuri. 

Valheenpaljastuksen näkökulmasta olisi hyvä, jos paikalla olisi yksi henkilö, joka olisi perehtynyt henkilökuulemisiin ja jonka tehtävänä on vain seurata kuultavan reaktioita. Myös kysymysten esittäjien tulisi olla tilanteessa joustavia ja tuntea tehtävänsä, sillä valheenpaljastus perustuu osaltaan dynamiikkaan kysymysten ja reaktioiden välillä.  

Huomioon tulee kuitenkin ottaa, ettei mikään yksittäinen reaktio ole riittävä markkeri valheesta. Huolellinen perehtyminen tapaukseen etukäteen mahdollistaa oikeiden kysymysten asettelun, oikealla hetkellä. 

Henkilö ei välttämättä valehtele, vaikka hänen kertomansa ei vastaa todellisuutta. Kuultava saattaa muistaa väärin, tai hänellä on asiasta virheellinen käsitys. Tällöin henkilölle esitetään vaihtoehtoinen tapahtumankulku ja tarkkaillaan sen jälkeen, miten henkilö reagoi omassa kertomuksessaan. Mikäli henkilöllä on ollut vain erilainen käsitys asiasta, hän saattaa alkaa kyseenalaistamaan omaa subjektiivista käsitystään.   

Simulaatioharjoittelua 

Valheenpaljastuskoulutuksen erillisessä workshopissa simulaatioharjoitukset olivat rakennettu niin, että ne voisivat vastata esimerkiksi työntekijän kuulemista. Simulaatiossa harjoittelijoiden reaktiot olivat aitoja ja kuultavan totuudessa pysymistä voitiin oikeasti arvioida. 

Väärinkäytöstapauksissa kuultavaa henkilöä voidaan kysymyksillä ja hänen reaktioillansa niihin johdattaa kohti tunnustamista tai kuulemista voidaan käyttää tutkinnan suunnan löytämiseen. 

Kuten poliisikuulusteluissa ja muissa institutionaalisissa kuulemistilaisuuksissa, näissä harjoituksissakin annettiin ensin kuultavan kertoa tietonsa asiasta vapaana kerrontana, minkä jälkeen siirryttiin etukäteen laadittuihin, tavoitteiden mukaisiin kysymyksiin. 

Kaikki osallistujat pääsivät harjoittelemaan kaikissa rooleissa ja jokainen skenaario käytiin läpi kunkin harjoitteen jälkeen. Koulutukseen osallistuneet arvioivat, että koulutuksesta olisi riittänyt asiaa useammallekin päivälle tietosisältönsä ja tiiviytensä puolesta. 

Valheenpaljastaminen ei perustu pseudotieteisiin, vaan taustalla on filosofiaa, biologiaa ja psykologiaa – tieteellistä tietoa. Valheenpaljastaminen vaatii paljon harjoittelua ja harjaantumista. Yksityisetsiville koulutus oli ehdottomasti hyödyllinen, ja allekirjoittanut aikoo osallistua harjoituspäiviin myös jatkossa. 


Lue lisää Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 2/2024.

Tilaa lehti! 


 

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje