Tilausehdot

Näissä tilausehdoissa kuvaamme ne sopimusehdot, joita sovelletaan tilauksiin, jotka koskevat Turvallisuus & Riskienhallinta -lehteä tai sen digisisältöä. Tilausehdot tulevat osapuolia sitoviksi tehdessäsi tilauksen.

1 Tilausmuoto ja tilauksen tekeminen

Tilausmuoto on jatkuva tilaus, jonka tarjousjakso on määräaikainen. Tilaus jatkuu tarjousjakson jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana tilauksena laskutusjakso kerrallaan, kunnes päätät irtisanoa tilauksesi. Jatkuva tilaus laskutetaan laskutusjaksoittain kulloinkin voimassa olevaan hintaan. 

Lähettämällä tilauksen hyväksyt tilausehdot. Sinulla on 14 päivää aikaa muuttaa mielesi. Tämän voi tehdä täysin ilman kustannuksia. 

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta, ellemme ole ilmoittaneet muuta alkamisaikaa tai ellei muuta ole sovittu kanssasi. Voimme muuttaa lehtien ilmestymisaikataulua. Ilmestymisaikataulun muutoksella ei ole vaikutusta tilauksen hintaan tai muihin ehtoihin.

Jatkuvaan tilaukseesi kuuluu myös sähköinen uutiskirje ja digilehti. Uutiskirje lähetetään säännöllisesti. Voit halutessasi poistua postituslistalta uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta. 
Digilehden lukuoikeus edellyttää käyttäjätilin luomista. Digilehden lukuoikeus on käytettävissäsi, kun olet aktivoinut käyttäjätilisi. 

2 Tarjoukset

Mikäli olemme ilmoittaneet tilaukselle tarjoushinnan, tarjouksessa ilmoitettu alennus koskee ainoastaan ensimmäistä laskutusjaksoa. Tämän jälkeen tilaus jatkuu laskutusjaksoittain kulloinkin voimassa olevalla hinnalla. Tarjous on voimassa vain uusille tilaajille kotimaassa. Ulkomaille toimitettaviin tilauksiin lisätään postituskulut. 

3 Tilausmuutokset

Voit ilmoittaa tilapäisen osoitteenmuutoksen tilauksellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai täyttämällä kotisivuillamme osoitteenmuutoslomakkeen. 

Voit myös tehdä muita muutoksia tilaukseen, kuten muuttaa tilauksen saajaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

4 Kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Voit kuluttajansuojalain 6 luvun nojalla peruuttaa etämyynnissä tekemäsi tilauksen 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Voit käyttää peruutusoikeuttasi myös ennen lehden tai tilausvahvistuksen saapumista. Huomaathan, että laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Peruuttamisoikeutta ei ole, jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu tai palvelu on kokonaan suoritettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ja olet antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksesi siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa peruuttamisoikeuden voimassaoloaikana, ja antanut hyväksyntäsi sille, että näin menetät peruuttamisoikeutesi. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole, jos sopimus koskee yksittäisen sanoma- tai aikakauslehden tai aikakausjulkaisun toimittamista.

Voit käyttää peruuttamisoikeuttasi tekemällä asiakaspalveluumme vapaamuotoisen ilmoituksen puhelimitse tai kirjallisesti.

5 Tilauksen irtisanominen

Tilausta ei voi irtisanoa loppumaan kesken määräaikaisen tarjousjakson. Voit irtisanoa jatkuvan tilauksesi milloin tahansa päättymään laskutuskauden loppuun ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme joko puhelimitse tai kirjallisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei ole tilauksen irtisanominen. 

6 Tilaushinnat ja maksuehdot

Jatkuvan tilauksen kunkin laskutusjakson hinta on korkeintaan kotisivuilla esitetty hinta. Tilaushinta sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron ja normaalit postituskulut. Ulkomaan tilauksiin lisätään kyseistä maata koskevat postituskulut.

Tilausta koskevat laskut tulee maksaa niiden eräpäivään mennessä. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, meillä on oikeus keskeyttää tilaus, kunnes kyseinen lasku on maksettu. Voimme periä viivästyneestä maksusta korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksen perusteella perittävät huomautusmaksut. Jos erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, voimme siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja tämän lisäksi päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Tilauksesta maksettu liikasuoritus siirtyy seuraavan laskutusjakson hyväksi tai muuhun auki olevaan saatavaan. Päättyvissä tilauksissa palautamme suorituksen, mikäli se ylittää viisi euroa ja tilaaja ilmoittaa pankkiyhteystietonsa tai jatkamme tilausta ko. liikasuorituksella.

Voimme muuttaa tilauksen hintaa esimerkiksi, mikäli postituskulut tai muut lehden tuotantokustannukset nousevat tai laskevat, tai hintojen muutostarve perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen. 

Hinnanmuutos tulee kuluvan jatkuvan tilauksen osalta voimaan seuraavan laskutusjakson alusta lukien. Voit aina irtisanoa tilauksesi muutoksen voimaantulohetkeen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme. Lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen perustuvat hinnankorotukset voidaan kuitenkin huomioida jo niiden voimaantulosta lähtien.

7 Reklamaatiot ja korvausvastuu

Mikäli lehden numero on jäänyt toimittamatta tai tilauksessa on jokin muu vastuullemme kuuluva virhe, pyydämme olemaan ensi tilassa yhteydessä asiakaspalveluumme.

Vastuumme on ensisijaisesti rajoitettu yksinomaan kyseisen numeron uudelleentoimittamiseen tai, mikäli se ei ole mahdollista, vaihtoehtoisesti tilauksesi kestoajan pidentämiseen toimittamatta jääneiden numeroiden määrällä.  Emme vastaa lehtien painojäljessä esiintyvistä poikkeamista tai sellaisista virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Edellä kuvattu vastuu ei kuitenkaan rajoita sinulle pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia. 

8 Tietosuoja

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisesti, joka on luettavissa www.turvallisuus.com/tietosuojaseloste.

9 Erimielisyyksien ratkaisu

Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluin. Erimielisyydet, joita emme saa ratkaistuiksi sovinnollisesti neuvottelemalla, käsitellään Mikkelin käräjäoikeudessa. Kuluttajana sinulla on myös mahdollisuus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

10 Tilausehtojen muutokset

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, minkä vuoksi meidän voi olla tarpeen muuttaa näitä tilausehtoja. Suosittelemme tarkastamaan nämä tilausehdot säännöllisesti muutosten varalta. 

Ilmoitamme tilausehtojen muutoksista ennen niiden voimaantuloa joko lehdessä, kotisivuillamme tai muulla sähköisellä tai kirjallisella tavalla parhaaksi katsomallamme tavalla. 

Muutettuja tilausehtoja sovelletaan kaikkiin muutoksen voimaantulohetken jälkeen tehtyihin uusiin tilauksiin. Olemassa oleviin jatkuviin tilauksiin muutettuja ehtoja sovelletaan muutosta seuraavan laskutusjakson alusta lukien.

11 Yhteystiedot

Voit olla yhteydessä kaikissa tilaukseesi liittyvissä asioissa asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät www.turvallisuus.com/yhteystiedot.

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje