Lappia turvallisuuskoulutus
Koulutus
Teksti: Jyri Paasonen ja Laura Paasonen

Monipuolinen yhteistyöverkosto on turvallisuusalan koulutuksen elinehto

Ammattiopisto Lappian toiminta-alue kattaa 30 prosenttia Suomen pinta-alasta, mikä tarjoaa laaja-alaisen toimintakentän Lappian turvallisuusalalle.

Työelämäyhteistyö on tärkeä osa ammatillista koulutusta, ja sillä varmistetaan opiskelijoille hyvät valmiudet siirtyä työelämään. Työpaikat puolestaan saavat ammattitaitoista työvoimaa ja voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön vastaamaan heidän tarpeitaan. Turvallisuusalalle tulee opiskelijoita myös Lapin TE-toimiston kautta.  

Lappia tekee yhteistyötä Lapin alueella toimivien tapahtumien, festivaalien ja messujen järjestäjien kanssa, esimerkiksi WorldCup Levi -maailmancup-tapahtumassa. Tapahtumien ja yksittäisten yritysten kanssa tehtäviin yhteistyömuotoihin kuuluvat järjestyksenvalvonnan lisäksi pelastussuunnitelmien ja turvallisuusasiakirjojen laatiminen sekä niihin liittyvien perehdytysten ja harjoitusten toteuttaminen henkilökunnalle. 

Securitas Oy:n Lapin yksikön päällikön Eino Yrityksen mielestä yhteistyössä on erityisen tärkeää huomioida työelämän muuttuvat osaamistarpeet ja kehittää koulutusta vastaamaan niitä. Lappia ja Securitas käyvätkin tiivistä vuoropuhelua alasta ja sen koulutuksesta. Työpaikkaohjaajat osallistuvat aktiivisesti opiskelijoiden työelämän ohjaukseen ja seuraavat tulevaisuuden työntekijöiden kehittymistä. 

”Securitas Oy tarjoaa Lappian turvallisuusalan opiskelijoille mahdollisuuden päästä tekemään käytännössä turvallisuusalan työtehtäviä ympäri Lappia. Kymmenet valmistuneet opiskelijat ovat saaneet myös yrityksestämme työpaikan”, kertoo Yritys. 

Sammutinhuolto Redi Oy:ssä on ollut noin 20 vuoden aikana useita kymmeniä turvallisuusalan opiskelijoita työharjoittelussa Lappiasta. 

”Yrityksemme tarjoaa opiskelijoille monipuolisia sammutinhuoltoon ja alkusammutuskoulutuksiin liittyviä työtehtäviä useilla paikkakunnilla. Monipuoliset asiakaspalvelutehtävät erilaisissa ympäristöissä ovat tarjonneet opiskelijoille kokemuksia, jotka he tulevat muistamaan pitkään. Yrityksemme on ollut pitkään mukana työelämän edustajana turvallisuusalan koulutuksen kehitystyössä. Olemme todella tyytyväisiä siihen, että voimme osaltamme tukea ja kannustaa nuoria turvallisuusalan työtehtävissä”, toteaa Sammutinhuolto Redi Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Heikka.   

Turvallisuusala monipuolisesti mukana myös hanketoiminnassa 

Hankkeisiin osallistumisen keskeisinä tavoitteina ovat verkostoituminen eri toimijoiden kanssa sekä uusien opetus- ja oppimismenetelmien kehittäminen Lapin alueen eri koulutusasteiden välillä. 

”Turvallisuusalan opettajat ja opiskelijat ovat osallistuneet kolmeen hankkeeseen viimeisten kolmen lukuvuoden aikana. Lapin eAmis -hankkeessa kehitettiin opiskelijoille tarjottavia digitaalisia opetus- ja ohjauspalveluja sekä edistettiin opettajien, opiskelijoiden ja työelämän digiosaamista. Living Lab Pruntsi – Älykkään asumisen kehittämis- ja oppimisympäristön toimintamalli -kehittämishankkeessa päätavoitteena oli suunnitella Kemiin eri toimijoiden käyttöön soveltuva älykkään asumisen kehittämis- ja oppimisympäristö”, kertoo turvallisuusalan osaamisalavastaava, opettaja Matti Heikkilä. 

Tällä hetkellä Lappian turvallisuusala on mukana syksyllä 2023 alkaneessa VAHVA – Turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitosarki -hankkeessa. Hanke toteutetaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn ja Lappian yhteistyönä. 

”VAHVA-hanke on Opetushallituksen rahoittama projekti, jossa edistetään oppilaitoshenkilöstön turvallisuus- ja hyvinvointiosaamista, tuetaan ennakoivan turvallisuuskulttuurin luomista oppilaitoksiin sekä tiivistetään moniammatillista viranomais- ja verkostoyhteistyötä erilaisissa kriisi-, poikkeus-, väkivalta- ja uhkatilanteissa. Hanke sisältää henkilöstön täydennyskoulutuksia sekä tukimateriaalien ja toimintamallien luomista”, kertoo Sanna Hiltunen, VAHVA-hankkeen projektipäällikkö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUsta. 

Hankkeen tuottamissa täydennyskoulutuksissa hyödynnetään Lappian turvallisuusalan erityisosaamista. Luonteva tapa tehdä yhteistyötä oli suunnitella yhdessä Lappian turvallisuusalan opettajien kanssa koulutuskokonaisuudet, jotka vastaavat juuri oppilaitoshenkilöstön tarpeeseen. Lappian henkilöstö tuntee hyvin ammatillisen koulutuksen erityispiirteet sekä on hyvin perillä siitä, millaisia haasteita ja tarpeita juuri toisen asteen oppilaitoksissa on turvallisuuteen liittyen. Koulutukset toteutetaan koko henkilöstölle pienryhmissä. Ne ovat toiminallisia ja perustuvat henkilöstön kuvaamiin potentiaalisiin uhkiin ja riskeihin. 

Osaamisalojen yhteistyöllä kehitetään tutkintojen sisältöjä 

Hyvä esimerkki osaamisalojen yhteistyöstä on Lappian turvallisuusalan ja liiketoiminta-alan yhteistyönä toteutettu ”Palveluvartija-kokonaisuus”. Tarve yhteisprojektiin tuli Kemi-Tornion alueen kauppiailta ja Securitas Oy:ltä.  

Projektissa tarjottiin liiketoiminnan ja turvallisuusalan opiskelijoille yhteinen opintokokonaisuus. Liiketoiminnan opettajat opettivat kauppaympäristössä vaadittavaa asiakaspalveluosaamista suomen kielen lisäksi ruotsin ja englannin kielellä. Turvallisuusalan opettajat puolestaan kouluttivat ryhmälle vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutukset. Yhteistyöyritykset tarjosivat teoriakoulutuksen jälkeen heti työelämässä oppimispaikat, joissa opiskelijat suorittivat myös näytöt.

”Tämä oli todella mielenkiintoinen koulutusalojen rajat ylittävä yhteistyö. Turvallisuusalan opiskelijoille se avasi uusia näkökulmia tulevaan työhön. Liiketoiminnassa turvallisuusalan opinnot täydentävät hyvin myyntityöhön suuntaavien merkonomiopiskelijoiden osaamista”, toteavat liiketoiminnan alan opettajat Päivi Innala ja Heikki Tirinen. 

Turvallisuusalan koulutuspäällikkö Jani Harju on erittäin tyytyväinen ammattiopiston osaamisalojen ja konsernin sisäisten toimijoiden yhteistyöhön, jota tehdään myös konsernin omassa Lappia koulutus Oy:ssä, joka hyödyntää Lappian turvallisuusalan opettajien ammattitaitoa.  

Lappia koulutus Oy:n toiminta-alueena on koko Suomi, mutta pääpaino turvallisuusalan koulutuksissa on Lapissa. Koulutusvalikoimaan kuuluvat korttikoulutukset ja yrityksien tilauskoulutukset. Viime aikoina kysyntää on ollut ”Lappian mallilla”, jossa uhkakoulutuksen painopisteenä on itsetuntemuksen ja tilannetajun kehittäminen. 

Lappia koulutus Oy:n toimitusjohtaja Jari Iisakka kehuu yhteistyötä turvallisuusalan kanssa. Yhteistyön toimivuus sekä uusien koulutustuotteiden kehittäminen on tärkeää, ja siinä turvallisuusala on onnistunut hyvin.  

”Koulutusten kehittäminen ja tason ylläpitäminen vaatii osaamista, ja onneksi sitä Lapista löytyy. Yhteiskunnalliset sekä maailman muutokset haastavat meitä, ja turvallisuusympäristö tulee muuttumaan Lapissa erityisesti sen jälkeen, kun esimerkiksi kaikki puolustusliiton toiminnot eri alueilla ovat valmiita”, pohtii tulevaisuutta koulutuspäällikkö Harju.  


Lue lisää Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 2/2024.

Tilaa lehti! 


 

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje