Tutkimus
Teksti: Laura Paasonen ja Jyri Paasonen

Tyylikäs turvallisuus

Graham Farrell ja Nick Tilley ovat tehneet mielenkiintoisen tutkimuksen nimeltään ”Elegant security: Concept, evidence and implications” (European Journal of Criminology 2022, Vol. 19(5)). Elegant-sana tarkoittaa suomeksi esimerkiksi tyylikästä tai eleganttia. Mitä tällä tyylikkäällä turvallisuudella tarkoitetaan?

Farrell ja Tilley hahmottelevat tyylikkään turvallisuuden käsitettä, jossa turvallisuus ja vapaus täydentävät toisiaan. Tutkimuksessaan he käyttävät myös empiirisiä tutkimusmenetelmiä tapaustutkimusten muodossa, joissa tarkastellaan auto- ja asuntomurtorikollisuuden huomattavaa vähenemistä viimeisen neljännesvuosisadan aikana Englannissa ja Walesissa. Tapaustutkimusten tarkoituksena on havainnollistaa tyylikkään turvallisuuden laajuutta, luonnetta ja merkitystä.

Tyylikkään turvallisuuden käsite ei ole rajoittunut pelkästään turvallisuusjärjestelmiin, vaan se koskee myös laajemmin turvallisuutta, esimerkiksi tilannekohtaista rikoksentorjuntaa ja turvallisuussuunnittelua. Tavanomaisten rikosten osalta todisteet viittaavat siihen, että kansainvälinen rikollisuus on vähentynyt samaan aikaan, kun tyylikkäät turvallisuusratkaisut ovat lisääntyneet ja epätyylikkäät vähentyneet.

Farrell ja Tilley ehdottavat, että rikosten ehkäisyn ja kustannustehokkuuden lisäksi turvallisuuden tulisi olla eettistä ja huomaamatonta, esteettisesti neutraalia tai miellyttävää sekä helppokäyttöistä tai oletusarvoista. Yleisesti ottaen voidaan miettiä, onko edes järkevää kysyä, onko turvallisuutta liikaa vai liian vähän. Jokapäiväisessä elämässä tapahtuvat muutokset luovat uusia rikosuhkia ja poistavat vanhoja, mikä edellyttää turvallisuuden mukautumista muutoksiin. Parhaat turvallisuustoimet ovat niin integroituja ja huomaamattomia, että ne jäävät osana jokapäiväistä elämää suurelta osin huomaamatta.

Farrell ja Tilley toteavat lopuksi, että tutkimuksen tärkein johtopäätös on, että turvallisuuden ominaispiirteiden tutkimisen pitäisi olla askel kohti vivahteikkaampaa keskustelua turvallisuuden roolista ja luonteesta yhteiskunnassa. He toteavat myös, että turvallisuus, joka on hyvä vain rikosten estämisessä, mutta muilta osin kelvoton, jää todennäköisesti pois käytöstä, kun löydetään tyylikkäämpiä turvallisuusratkaisuja.

 


Lue koko artikkeli Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 2/2023.

Tilaa lehti! 


 

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje