Suomen Standardisoimisliitto SFS
Janne Kalli

Standardi väestönsuojille

Väestönsuojia löytyy runsaasti eri puolilta maailmaa. Tarkkaa tietoa siitä, missä maassa on eniten väestönsuojia suhteessa väestömäärään, ei ole saatavilla. Tämä johtuu siitä, että eri maiden väestönsuojien määrä, laatu ja varustelutaso vaihtelevat huomattavasti, eikä niistä juuri ole vertailukelpoista tilastotietoa saatavilla

On oleellista huomioida, että väestönsuojien määrä ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa väestön turvallisuuteen poikkeusoloissa. Myös suojien sijainti, kunto, varustelu ja käyttömahdollisuudet ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat suojan tarjoamaan turvallisuuteen.

Tästä syystä ISOssa laaditaan paraikaa kansainvälistä standardia väestönsuojille. Aloitteen sen laatimiseksi teki suomalainen väestönsuojien suojajärjestelmiä ja laitteita valmistava yhtiö Temet International Oy Ltd. Tarkoituksena on antaa ohjeita suojien suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitämistä koskien.

Monissa maissa on omaa lainsäädäntöä väestönsuojiin liittyen. Suomessa pelastuslaki ja sitä täydentävät asetukset sekä määräykset antavat varsin seikkaperäiset vaatimukset siitä, millainen väestönsuojan tulee olla. Suomalaisesta näkökulmasta voi sanoa, että tekeillä oleva standardi pakkaa tätä tietoa ja näitä vaatimuksia pehmeämpään pakettiin kaikkien maiden hyödynnettäväksi.


Lue koko artikkeli Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 3/2023.

Tilaa lehti! 


 

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje