Suomen Standardisoimisliitto SFS
Janne Kalli

SFS/SR 211 – yhteiskunnan turvallisuuden standardointi

SFS:n standardointiryhmä SFS/SR 211 Yhteiskunnan turvallisuus edustaa Suomea kansainvälisesti yhteiskunnan turvallisuutta koskevien standardien laadinnassa. Ryhmässä muodostetaan Suomen kanta ja kommentit standardialoitteisiin ja -luonnoksiin sekä koordinoidaan osallistuminen standardeja laativiin komiteoihin ja niiden työryhmiin (CEN ja ISO).

Suomalainen ryhmä perustettiin kymmenisen vuotta sitten, kun eurooppalaiseen standardointijärjestöön (CEN) perustettiin uusi komitea laatimaan yhteiskunnan turvallisuutta koskevia standardeja (CEN/TC 391 Societal and citizen security).

Komitean perustamisen pohjana toimi Euroopan komission toimeksianto CENille vuonna 2011, jossa nostettiin esiin aihealueen eurooppalaisten standardien puute. Toimeksiannon mukaan standardeja tulisi olla, sillä ne tukisivat eurooppalaista turvallisuusalaa sekä kriisinhallinnan ja kriisinkestävyyden kehitystyötä sekä niiden harmonisointia toiminnan laadun ja kattavuuden sekä tiedonvaihdon, yhteistyön ja viestinnän osalta.

Yleisesti voi todeta, että riskienhallinnan ja turvallisuusalan ammattilaisia kiinnostavia standardiluonnoksia on juuri nyt tekeillä runsaasti. Kuluvan vuoden ensimmäisessä kokouksessa standardointiryhmä SFS/SR 211 muodosti Suomen kannan kahteen uuteen työkohdealoitteeseen.

Norjasta tullutta aloitetta (crowd management) puollettiin, ja japanilaisten aloitetta (energy resilience) vastustettiin. Kohteiden äänestysaikaa on vielä jäljellä, joten nähtäväksi jää, millaista puoltoa tai vastustusta ne saavat muista maista. Maaäänistä 2/3 pitää olla puoltavia ja enintään 1/4 vastustavia, jotta ne etenevät virallisiksi työkohteiksi.

Standardeja laaditaan alan ammattilaisten aloitteesta ja toimesta. Standardointijärjestöjen työntekijät eivät laadi ainuttakaan standardia, vaan he koordinoivat työtä ja huolehtivat, että kaikki tapahtuu avoimesti, laadukkaasti, läpinäkyvästi ja sääntöjen mukaisesti. Näkemys standardien tarpeesta ja teknisestä sisällöstä tulee siis kentältä niiden henkilöiden ja organisaatioiden toimesta, joilla on aiheeseen aktiivisuutta, ymmärrystä ja näkemystä.

Standardointiryhmä SFS/SR 211 Yhteiskunnan turvallisuus on avoin kaikille teille, jotka haluatte olla mukana vaikuttamassa alan standardien kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

 


Lue koko artikkeli Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 2/2023.

Tilaa lehti! 


 

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje