Tutkimus
Teksti: Jyri

VTT mukana viidessä Euroopan puolustusrahaston hankkeessa – arvo yhteensä lähes 68 miljoonaa

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan puolustusrahaston (EDF) vuoden 2023 tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoituspäätökset. VTT:lle myönnettiin ensimmäistä kertaa koordinointivastuu, jossa se johtaa kahta hanketta. Lisäksi VTT osallistuu kolmeen muuhun hankkeeseen. Kokonaisuus on saanut EU:lta yhteisarvoltaan lähes 68 miljoonan euron rahoituksen.

Puolustusrahaston hankkeet tukevat EU:n johtavaa osaamista puolustusalan teknologiakehityksessä liittyen kyberturvallisuuteen, maa-, ilma- ja meritaisteluihin, avaruusteknologioihin sekä kemialliseen, biologiseen, radiologiseen ja ydinpuolustukseen. 

VTT tuo hankkeisiin asiantuntemustaan erityisesti digitaalisten teknologioiden aloilla. ”Digitaaliset teknologiat kehittyvät vauhdilla ja puolustusala haluaa hyödyntää yritysten ja tutkimuslaitosten viimeisimpiä innovaatioita. Digitaalisten teknologioiden kehitys on myös yksi VTT:n vahvuusalueista. Meille on tärkeää tuoda tätä osaamista hankkeisiin, jotka vahvistavat eurooppalaista turvallisuutta ja tiivistävät kansainvälistä tutkimusyhteistyötä”, kertoo Sauli Eloranta, VTT:n puolustusteknologioihin liittyvän toiminnan johtaja.  

Lisää puolustuskykyä tutkajärjestelmiin ja parvirobotiikkaan

VTT toimi koordinaattorina kahdessa nyt hyväksytyssä hankkeessa, FESPAN ja SWARM-C3. Niissä keskitytään kehittämään EU:n puolustuskykyä tutkajärjestelmien ja parvirobotiikan aloilla.

FESPAN (Forecasting Electromagnetic Signal Propagation Anomalies) -hankkeessa kehitetään menetelmiä yhtenäisen eurooppalaisen uhkatilannekuvan tuottamiseksi sekä parannetaan tutka- ja tietoliikennejärjestelmien kykyä toimia poikkeavissa olosuhteissa.

Hankkeen avulla kehitetään uusia tutka- ja kommunikaatioteknologioita sekä luodaan entistä tarkempaa ilmatilannekuvaa. Hankkeessa on mukana yli kaksikymmentä partneriorganisaatiota kymmenestä Euroopan maasta. Suomesta mukana on VTT:n lisäksi Ilmatieteen laitos ja Reaktor Innovations Oy.

SWARM-C3 (Command, Control, and Communications for Multi-X Swarms) -hankkeessa puolestaan kehitetään ratkaisuja robottiparvien eettisesti kestävään hyödyntämiseen puolustuksellisissa sotilastehtävissä. SWARM-C3-projektin päätavoite on luoda uudenlainen operointikonsepti puolustustehtäviin tarkoitettujen autonomisten miehittämättömien parvijärjestelmien, kuten esimerkiksi drooniparvien, hallintaan maalla, merellä ja ilmassa.

Kokonaisuus tulee sisältämään muun muassa konseptiin sopivat johtamis-, päätöksentuki-, käyttöliittymä-, tietoliikenne- sekä parviälyratkaisut. Hankkeessa on mukana viisi partneriorganisaatiota neljästä Euroopan maasta. Suomesta on VTT:n lisäksi mukana Insta.

Lisäksi VTT on kumppanina kolmessa hankkeessa. Näistä NEMO:ssa kehitetään kieliteknologioita eritoten puolustusalan tarpeet ja erityissanasto huomioiden. FMBTech-hanke keskittyy taistelupanssarivaunujen kyvykkyyksien kehittämiseen. VTT:n kolmannessa partnerihankkeessa ESOCA:ssa luodaan menetelmiä eurooppalaisen ilmakuljetuskyvyn kehittämiseksi.

Tavoitteena eurooppalainen yhteistyö 

Tuoreella rahoituskierroksella Euroopan puolustusrahasto tukee yhteensä 54:ää puolustusalan tutkimus- ja kehityshanketta EU:ssa. Ne saivat yhteensä hieman yli miljardi euroa EU-rahoitusta. Suomesta mukana on useita toimijoita, sillä yhdeksäntoista kotimaista organisaatiota osallistuu yhteensä yhdeksääntoista eri hankkeeseen. VTT on haun aktiivisin suomalainen toimija ja rahoituksen määrällä mitattuna yksi merkittävimmistä eurooppalaisista tutkimuslaitoksista.

Euroopan puolustusrahasto on EU:n budjetista rahoitettava ohjelma, joka käynnistyi vuonna 2021. Rahaston budjetti vuosille 2021–2027 on yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa. Tavoitteena on edistää yritysten ja tutkimustoimijoiden välistä yhteistyötä Euroopan unionissa sekä lisätä Euroopan puolustusteollisuuden ja tutkimusyhteisön kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia. 

Lisätietoa hankkeista

Haun tulokset ja hankekuvaukset EDF:n verkkosivuilla
Lisätietoa FESPAN-hankkeesta
Lisätietoa SWARM-C3-hankkeesta

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje