Rikoksentorjunta
Teksti: Jyri Paasonen

Nuorten ryöstörikosten piirteet – Poliisin tietoon tullut ryöstörikollisuus vuosina 2015–2023

Keskusrikospoliisin tiedusteluosaston tutkija Laura Heiskanen on tehnyt selvityksen nuorten ryöstörikollisuuden määrästä ja teonpiirteistä.

Nuorten ryöstörikollisuus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, erityisen paljon vuoden 2021 jälkeen. Merkittävintä rikosepäilyjen määrän kasvu on ollut alaikäisten kohdalla ja etenkin alle 15-vuotiaiden ikäryhmässä. Rikosnimikkeittäin tarkasteltuna kasvua on ollut prosentuaalisesti eniten ryöstön yrityksissä, kun taas lukumäärällisesti ryöstöjen määrä on kasvanut eniten. 

Ryöstörikollisuuden taso on kasvanut sekä ulkomaalaistaustaisilla että suomalaistaustaisilla nuorilla, mutta nousu on ollut merkittävämpää ulkomaalaistaustaisilla. Poliisilaitoksittain tarkasteltuna eniten ryöstörikosepäilyjen määrä on noussut vuonna 2023 Oulun ja Sisä-Suomen poliisilaitosten alueilla, missä määrä on yli kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna. 

Nuorten tekemät ryöstörikokset kohdistuvat pääasiassa toisiin nuoriin. Sekä uhrit että epäillyt ovat lähivuosina olleet nuorempia kuin vuonna 2015. Valtaosa ryöstörikoksista epäillyistä on ollut epäiltynä useammasta kuin yhdestä rikoksesta alle 21-vuotiaana. 

Ryöstörikoksia tehdään eniten lauantai-iltaisin loppukesän ja syksyn aikana. Teot tapahtuvat usein kaduilla, linja-autopysäkeillä tai asuinalueiden läheisillä metsäalueilla, kun taas kauppoihin kohdistuvat ryöstöt ovat vähentyneet merkittävästi. Viime vuosina ryöstörikoksissa on havaittu uusia piirteitä, kuten uhriin kohdistettua nöyryytysväkivaltaa ja tekojen kuvaamista. Ryöstöissä tavoitellaan jossain määrin vaatteita ja asusteita siten, että tietyt merkit ja niiden kopioversiot korostuvat. Myös sähkötupakkaan liittyviä tapauksia on ilmennyt, ja ne tapahtuvat usein ennalta sovituissa kaupantekotilanteissa.

Lue koko raportti: https://poliisi.fi/documents/25235045/59586767/raportti_nuorten_ryöstörikollisuus_julkinen.pdf/0690c6c1-0aeb-a4f8-0c65-a2e2dbfcaa93?t=1707379915528

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje