Yksityinen turvallisuusala
Teksti: Markku Hietanen

Järjestyksenvalvojien asettamismahdollisuutta oppilaitoksissa tulee laajentaa esittää Suomen Järjestyksenvalvontaliitto

Suomen Järjestyksenvalvontaliitto esitti sisäministeriön lainvalmisteluosastolle järjestyksenvalvojien asettamismahdollisuuden laajentamista 20.3.2024 toimittamassaan lakialoitteessa. Samassa yhteydessä liitto toi julki tarpeen keskustelun käynnistämisestä perusasteen oppilaitosten tarpeiden kartoittamiseksi järjestyksenvalvojien asettamisen osalta. 

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista mahdollistaa järjestyksenvalvojan asettamisen yliopistoon ja ammattikorkeakouluun. Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelee kuitenkin usein samoja opiskelijoita kuin korkea-asteella ja oppivelvollisuusiän nostaminen on edelleen lähentänyt toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijaprofiileja myös iän puolesta. Tarve järjestyksenvalvontaan on siis monilta osin täysin vastaava. 

Järjestyksenvalvontaliitto kantaa huolta yksityisen turvallisuusalan työntekijöiden oikeusasemasta, kun puutteellisen lainsäädännön johdosta toisen asteen oppilaitoksiin on alettu palkata aiempaa enemmän vartijoita.

Vartijan tehtävä ja toimivaltuudet on tarkoitettu lähinnä omaisuuden suojaamiseen sekä henkilösuojaamisen osalta erikseen nimetyn henkilön suojaamiseen. Nykyinen malli, jossa vartija palkataan lisäämään turvallisuutta myös järjestyksen osalta on näennäistä ja voi vaarantaa eri tyyppisissä tilanteissa kaikkien osapuolten oikeusturvan.

Viimeaikaiset traagiset tapahtumat perusasteella ovat ainoastaan lisänneet tarvetta tämän Järjestyksenvalvontaliiton tekemän lakialoitteen nopeaan käsittelyyn järjestyksenvalvojien asettamismahdollisuuden laajentamiseksi toiselle asteelle ja tarvekartoituksen tekemiseksi perusasteen osalta.

Suomen Järjestyksenvalvontaliitto

Suomen Järjestyksenvalvontaliitto on vuonna 2023 toimintansa käynnistänyt kotimainen järjestyksenvalvonta-alan etujärjestö, joka on myös Turvallisuusalan neuvottelukunnan jäsen. Liiton toiminnan tavoitteena on kehittää järjestyksenvalvonta-alaa ja sen arvostusta Suomessa.

Liittoon kuuluu henkilö-, yritys- ja yhteisöjäseniä ja se tulee jatkossa tarjoamaan jäsenilleen toimialan uudistusten seurannan ja työpaikkailmoitusten lisäksi koulutuspalveluja ja lainopillista neuvontaa. Jäseneksi liittyminen ja jäsenyys on toimintaan kohdistuvan todellisen kiinnostuksen selvittämiseksi haluttu tehdä maksuttomaksi.

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje